preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Pravilnik o postupku zapošljavanja
Obavijest o rezultatima natječaja od 17.5.2022.
Natječaj za prijam u radni odnos - 17.5.2022.
Obavijest o rezultatima natječaja od 27.4.2022.
Natječaj za zapošljavanje - pomoćnik/ca u nastavi
Obavijest o rezultatima natječaja od 10. 03. 2022.
Natječaj za prijam u radni odnos - 10.3.2022.
Obavijest o rezultatima natječaja od 19.1.2022.
Obavijest o rezultatima natječaja od 3.2.2022.

Temeljem natječaja za popunu radnog mjesta - Učitelj/ica matematike u nepunom radnom vremenu  8 sati ukupnog radnog vremena tjedno, na neodređeno vrijeme, objavljenog 3. veljače 2022. na internet stranici i oglasnim pločama Škole, te internet stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nije zaprimljena niti jedna prijava.

Natječaj za prijam u radni odnos - 3.2.2022.
Natječaj za prijam u radni odnos - 19.1.2022.
Obavijest o rezultatima natječaja od 7.12.2021. - Pomoćnik/ca u nastavi
Obavijest o rezultatima natječaja - objavljenog 11.11.2021.
Natječaj za zapošljavanje - pomoćnik/ca u nastavi
Obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 21.10.2021.
Natječaj za zapošljavanje - 11.11.2021.
Obavijest o rezultatima natječaja
Natječaj za zapošljavanje - 21.10.2021.
Natječaj za zapošljavanje - 29. 09. 2021.
Obavijest o rezultatima natječaja za Pomoćnika/cu u nastavi
Natječaj za zapošljavanje - POMOĆNIK/CA U NASTAVI
Obavijest o rezultatima natječaja od 24. 2. 2021.
Obavijest o rezultatima natječaja - PUN od 16.2.2021.
Natječaj - više radnih mjesta - 24.2.2021.

Dana 24. veljače 2021. objavljen je 

Natječaj za prijam u radni odnos - više radnih mjesta

 

 

 

Natječaj - PUN -16.2.2021.
Rezultati natječaja objavljenog 24. studenoga 2020.
Rezultati natječaja objavljenog 9. studenoga 2020.
Natječaj - više radnih mjesta - 24.11.2020.
Natječaj - više radnih mjesta - 9.11.2020.
Rezultati natječaja objavljenog 7. listopada 2020.
Rezultati natječaja objavljenog 21. rujna 2020.
Rezultati natječaja objavljenog 17. rujna 2020.
Natječaj - više radnih mjesta - 7.10.2020.
Poništavanje DIJELA natječaja objavljenog 21. rujna 2020.
Natječaj - više radnih mjesta - 21.9.2020.
Natječaj - više radnih mjesta - 17.9.2020.
Rezultati natječaja - pomoćnici u nastavi
Natječaj - pomoćnici u nastavi - 24.8.2020.
Poništavanje natječaja - NJEMAČKO JEZIK
Obavijest o rezultatima natječaja od 25. veljače 2020.
Poziv za testiranje - Natječaj od 25.2.2020. - spremač/ica

Kandidati koji su temeljem Natječaja za popunu radnog mjesta spremača/ice objavljenog dana 25. veljače 2020. u roku dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete natječaja pozivaju se na procjenu odnosno intervju s Povjerenstvom koje će se održati dana 18. ožujka 2020. prema priloženom rasporedu:

 1. SANDRA TRBOJEVIĆ – 7.30 sati
 2. JASNA DOLIĆ – 7.45 sati

 

Natječaj - 12.3.2020. - njemački jezik
Obavijest o rezultatima natječaja od 17. veljače 2020.
Obavijest o rezultatima natječaja od 5. veljače 2020. - LOGOPED/INJA
Poziv za testiranje - Natječaj od 17.2.2020.

Kandidati koji su temeljem Natječaja za popunu radnih mjesta objavljenog dana 17. veljače 2020. u roku dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete natječaja pozivaju se na testiranje koje će se održati dana 2. ožujka 2020. s početkom u 9.00 sati.

 

Radno mjesto:

- Učitelj/ica njemačkog jezika u punom radnom vremenu 40 sati ukupnog radnog vremena tjedno, na neodređeno vrijeme;

              Kandidatkinja – Andreja Kebrle

 

 

- Učitelj/ica razredne nastave u punom radnom vremenu 40 sati ukupnog radnog vremena tjedno, na određeno vrijeme – zamjena;

             Kandidatkinje  – Iva Mojžeš

                                     - Jelena Jerković

 

 

Područje testiranja:

 

 

Natječaj - Spremač/ica - 25.02.2020.
Natječaj - više radnih mjesta - 17.2.2020.
Natječaj - LOGOPED/INJA

 

 

Dana 5. veljače 2020. objavljen je Natječaj za prijam u radni odnos - LOGOPED.

 

 

 

 

OBAVIJEST

Temeljem natječaja za prijam u radni odnos na radnom mjestu tajnika Škole u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme,  koji je  objavljen  6. prosinca 2019. na internet stranici i oglasnim pločama Škole te internet stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, izabrana je kandidatkinja Agnezija Milković, stručna specijalistica javne uprave.

ZAPISNIK

Zapisnik s 7. sjednice Povjerenstva o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje....

- zapisnik u prilogu -

Priloženi dokumenti:
zapisnik.pdf

OBAVIJEST

Po održanoj sjednici Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje na radno mjesto tajnika škole, povjerenstvo je zaključilo i na testiranje poziva 6. kandidata koji udovoljavaju osnovnim uvjetima natječaja.

Testiranje provodi povjerenstvo u sastavu tri člana.

Testiranje će se obaviti u informatičkoj učionici škole temeljem pisane provjere znanja iz pravnih propisa koji su bitni za obavljanje poslova TAJNIKA ŠKOLE i pravnih akata iz djelokruga Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Nakon utvrđivanja identiteta, kandidati će pristupiti pisanoj provjeri znanja.

Po provedenoj pisanoj provjeri znanja Povjerenstvo će bodovati pisanu provjeru te utvrditi interese, profesionalne ciljeve te motivaciju kandidata za rad u školi.

Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju.

 

 

Poziv je u privitku.

 

Priloženi dokumenti:
obavijest poziv 18 12 2019.pdf

ZAPISNIK

Zapisnik s 4. sjednice Povjerenstva o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandudata za zapošljavanje....

- zapisnik u prilogu -

Priloženi dokumenti:
zapisnik.pdf

OBAVIJEST O VREDNOVANJU KANDIDATA PO NATJEČAJU ZA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA

GRUBIŠNO POLJE

Tel. 043/485-020, fax. 043/485-007

E-mail adresa: ured@os-injemersica-grubisnopolje.skole.hr

Žiro račun Škole: HR 962340009-1100040096

Matični broj Škole: 308 21 48

OIB: 93951642889

Grubišno Polje, 13. studenoga  2019. godine

 

 

 

OBAVIJEST O VREDNOVANJU KANDIDATA PO

NATJEČAJU ZA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

 

Temeljem članka 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ivana Nepomuka Jemeršića (travanj 2019.), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje učitelja razredne nastave (određeno puno radno vrijeme) obavještava da će se procjena i vrednovanje kandidata temeljiti na pisanoj procjeni koja će se održati u ponedjeljak 18. studenoga 2019. s početkom u 9:00 sati.  

                                                                             

 

 

   Snježana Šeliš, ravnateljica

OBAVIJEST O VREDNOVANJU KANDIDATA PO NATJEČAJU ZA POMOĆNIKE U NASTAVI

OBJAVLJENO - 11. listopada 2019.

 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA

GRUBIŠNO POLJE

Tel. 043/485-020, fax. 043/485-007

E-mail adresa: ured@os-injemersica-grubisnopolje.skole.hr

Žiro račun Škole: HR 962340009-1100040096

Matični broj Škole: 308 21 48

OIB: 93951642889

Grubišno Polje, 11. listopada 2019. godine

 

OBAVIJEST O VREDNOVANJU KANDIDATA PO

NATJEČAJU ZA POMOĆNIKE U NASTAVI

 

Temeljem članka 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ivana Nepomuka Jemeršića (travanj 2019.), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi obavještava da će se procjena i vrednovanje kandidata temeljiti na procjeni dostavljene dokumentacije svakoga kandidata.

 

                                                                                Snježana Šeliš, ravnateljica

Priloženi dokumenti:
Obavijest o vrednovanju.pdf

NATJEČAJ - POMOĆNICI U NASTAVI

OBJAVLJENO - 30. rujna - HZZ

OBAVIJEST KANDIDATIMA NA NATJEČAJ

OSNOVNA  ŠKOLA  IVANA  NEPOMUKA  JEMERŠIĆA

                                   GRUBIŠNO POLJE

Klasa: 602-02/19-01-440

Ur.broj: 2127-020/19-1

Grubišno Polje, 03.10.2019.

 

                                                                                                                       

                                                                       KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA

                                                                       NATJEČAJ objavljen  11.09.2019. godine

                                                                                  

 

Predmet:  obavijest  kandidatima o rezultatima natječaja,

     - dostavlja se,

 

 

Poštovani,

 

            Obavještavamo Vas da je po natječaju objavljenom 11.09.2019. godine na mrežnim stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama ove škole, na prijedlog ravnateljice škole, a uz  suglasnost Školskoga odbora za obavljanje poslova navedenih u natječaju izabrani su:

 • za učitelja fizike  Matej Sukalac, sveučilišni prvostupnik fizike,
 • za učitelja prirode i biologije Ivan Mihić, magistar biologije,
 • za  učitelja njemačkoga jezika Nevenka Beki, nastavnik RN,
 • za učitelja češkoga jezika i kulture Jasna Berger, ing. građevinarstva,
 • za voditelja računovodstva Željka Frantal, sveučilišna prvostupnica ekonomije.

 

OAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA objavljena je 03.10.2019. godine.

Objavom rezultata natječaja na Web stranci Škole smatra se da su svi kandidati na isti način i u isto vrijeme obaviješteni o rezultatima natječaja, te ih se neće drukčije obavještavati.

           

 

                                                                                                          Ravnateljica:

 

                                                                                              __________________

                                                                                                    /  Snježana Šeliš /

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

OBJAVLJENO - 25. rujna - NN 90/19

 

Na temelju članka 126. stavaka 1. - 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) i članka 60. Statuta Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića Školski odbor Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje raspisuje:

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1., ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. točke 1. ili stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Dodatne kompetencije koje će se vrednovati su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o završenim pedagoškim kompetencijama za osobe koje su ih bile obvezne završiti
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita na temelju članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ (odluke o imenovanju)

 

Dokazi o dodatnim kompetencijama, ukoliko ih je kandidat stekao, dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- za poznavanje stranog jezika - preslika indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diploma odnosno druga isprava o završenom studiju stranog jezika, uvjerenje odnosno potvrda ili druga isprava škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  stranom jeziku te razini odnosno stupnju;

- za osnovne digitalne vještine - potvrda odnosno uvjerenje ili druga isprava institucije, ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diploma ili  druga isprava o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti;

- za iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije, na nacionalnim projektima i svim ostalim projektima kojima se podiže standard škole - potvrda, uvjerenje ili druga isprava o radu na projektima.

Kandidati će predstaviti program rada za mandatno razdoblje sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statuta Škole.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužne su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koje mogu pronaći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Osnovne škole Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“ neposredno u tajništvo Škole ili preporučenom poštom na adresu: Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje, Hrvatskih branitelja 20, 43290 Grubišno Polje.

 

                                                                                           Predsjednik Školskog odbora:

                                                                                            _______________________

                                                                                                     / Robert Šmit /

Natječaj - voditelj računovodstva

Poništava se natječaj za radno mjesto voditelja računovodstva objavljen dana 19.08.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne Škole
Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje te mrežnim stranicama i oglasnim
pločama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

- tekst odluke u prilogu

- tekst natječaja u prilogu

Natječaj za pomoćnika u nastavi

- tekst natječaja u prilogu

Arhiva natječaja za zapošljavanje
E - DNEVNIK

Slikovni rezultat za e dnevnik

Testna verzija je dostupna na poveznici 

https://e-dnevnik-test.skole.hr


Školska kuhinja

e-Potvrde za učenike

DRVOKOD


Energetska obnova

CENTAR ZA INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE

Oglasna ploča

Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Brojač posjeta
Ispis statistike od 16. 4. 2015.

Ukupno: 273157

Forum

TražilicaAnketa
Kako vam se sviđa web www.skole.hr?

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju